Continu Verbeteren toolbox: Alles in 1 oogopslag

De continu verbeteren toolbox: alles in 1 oogopslag

Overzichtelijk en eenvoudig in gebruik

Geen losse excelsheets meer

Meer verbeteringen door Like, Follow, Share

Meer dan 10 bedrijven succesvol met de toolbox

Pay per use model

Continu Verbeteren

Je bent de drijvende kracht achter Continu Verbeteren, iedere dag weer. Maar je kunt dit natuurlijk niet alleen. Continu Verbeteren kan alleen blijvend succesvol zijn als je samenwerkt met collega’s, medewerkers, clienten en ketenpartners.
Maar juist daardoor is deze aanpak, naast inspirerend, ook kwetsbaar. In de literatuur is sprake van een succespercentage van slechts 15%! In 85% van de gevallen wordt het traject dus vroegtijdig gestaakt! Omdat je weet dat de markt, ondanks het succespercentage van slechts 15%, dwingt tot Continu Verbeteren, wil je er toch mee aan de slag. Maar dat moet dan liefst wel leiden tot blijvend succes. Je levert het doorzettingsvermogen, de aandacht op MT-niveau en het leiderschap, maar zou het niet mooi zijn als er dan een tool was die jouw organisatie op de juiste wijze ondersteunt om de eerder genoemde faalfactoren te minimaliseren. De TeamUp toolbox is die tool.

Door veranderaars, voor veranderaars

De toolbox is een tool die is ontwikkeld door veranderaars, die al vele jaren bezig zijn in het begeleiden en aansturen van continu verbetertrajecten, voor veranderaars die bezig zijn met blijvend Continu Verbeteren. 

Functionaliteiten

Overzichtelijk dashboard

Het heeft een dashboard wat deels door jezelf aan te passen is naar de karakteristieken en PI’s van jouw organisatie. Het geeft real time-informatie over de te nog starten, de lopende en de geslaagde verbeterinitiatieven en hun samenhang. Met één druk op de knop is die informatie voor alle of voor specifieke stakeholders zichtbaar te maken.
p

Extra aandacht of rolmodel

Het geeft informatie over welke initiatieven en/of medewerkers extra aandacht nodig hebben en welke initiatieven of medewerkers als inspirerend rolmodel kunnen gelden voor andere initiatieven.

Best practices/templates

Het bevat best practices/templates om te komen tot een goed verbeterinitiatief. Het geeft aan hoe dit op een gestructureerde wijze vast te leggen is. Denk daarbij aan een A3-rapportage, ondersteuning bij de uitvoering van de PDCA-cirkel, maar ook de centrale vastlegging van lessons-learned, waardoor veel kennis verzameld wordt.

Eenvoudige koppeling

In de Toolbox kun je eenvoudig de koppeling maken met strategische initiatieven en verbeter-suggesties. Sturing hierop is zeer eenvoudig.
Z

Eenvoudig vastleggen

Het maakt het mogelijk om eenvoudig, maar wel eenduidig en gestructureerd, verbeterinitiatieven vast te laten leggen door de werknemers zelf. Afhankelijk van de status van het initiatief, kan de informatie worden verrijkt {probleem, suggestie, mijlpalen, (tussen-) producten, opbrengst, betrokkenen, timing, etc.}. Doordat de medewerkers de initiatieven zelf kunnen vastleggen, worden ze meer geprikkeld om tot verbeterideeën te komen en worden ze ‘eigenaar’ van hun eigen initiatieven.

Toegankelijk en up-to-date

De informatie in de toolbox is voor iedereen toegankelijk en altijd up-to-date. Dit draagt bij aan de cultuur van continu verbeteren.

100%

Live onze Continu Verbeteren toolbox in actie zien?

Plan een afspraak in en ervaar hoe onze Continu Verbeteren toolbox werkt in de praktijk.