Subsidie voor stichtingen en verenigingen met aandacht voor circulaire economie
Heeft u een vereniging of stichting gevestigd in de provincie Noord-Holland? Dan kunt u van een interessante kans profiteren: in Noord-Holland kunnen stichtingen en verenigingen sinds juni namelijk een subsidie tot maximaal € 25.000 aanvragen. Deze subsidie wordt toegekend wanneer uw stichting onder de inwoners van Noord-Holland de bekendheid over de circulaire economie vergroot.

De circulaire economie: doelstellingen
Een circulaire economie is een economie waarin het hergebruik van grondstoffen centraal staat. Op die manier zijn veel minder nieuwe grondstoffen nodig. Afval is in de circulaire economie niet langer afval, maar een grondstof voor nieuwe producten. De productie van nieuwe producten is op die manier veel duurzamer en levert doorgaans ook een grote kostenbesparing op. Het is de ambitie van de provincie Noord-Holland om het gebruik van niet-hernieuwbare en primaire grondstoffen binnen tien jaar met 50 procent te laten afnemen. In 2030 moeten dus de helft van alle nieuwe producten in Noord-Holland recyclebaar, oftewel circulair zijn. De provincie heeft daarnaast de ambitieuze doelstelling om in het jaar 2050 volledig circulair te zijn. 

Stimuleren van kleinschalige activiteiten van stichtingen en verenigingen in Noord-Holland
Met deze doelstelling in gedachten, biedt de provincie Noord-Holland een subsidie voor stichtingen en verenigingen die met kleinschalige activiteiten de noodzaak van de circulaire economie aan inwoners laten zien. Dit jaar stelt de provincie Noord-Holland hiervoor per stichting of vereniging € 25.000 beschikbaar. Heeft u plannen of de ambitie om een project in het kader van de circulaire economie op te starten? Dan krijgt u tot 80 procent van de kosten vergoed. Daarbij geldt een maximum bedrag van € 5.000 per project. De subsidieregeling is daarmee duidelijk gericht op kleinere initiatieven en biedt ook kleine stichtingen en verenigingen de kans zich onder de inwoners van Noord-Holland te profileren.

Subsidie aanvragen
Heeft u een stichting of vereniging in Noord-Holland en een idee voor een project dat de bekendheid van de circulaire economie vergroot? Meer informatie over de regeling en subsidiemogelijkheden voor uw project is te vinden bij het subsidieloket van de provincie Noord-Holland. Subsidieaanvragen kunt u tot 1 september 2020 indienen.