Wijzigingen wet bestuur en toezicht rechtspersonen

Stichtingen, verenigingen, coöperaties en onderlinge waarborgmaatschappijen worden verder geprofessionaliseerd, wat betreft bestuur en intern toezicht. Taken, verantwoordelijkheden en aansprakelijkheid zullen nauwkeuriger worden omschreven. De Tweede Kamer heeft een wetsvoorstel daartoe aangenomen, het wachten is op de Eerste Kamer.

Toelichting
Wat de wijzigingen voor uw organisatie betekenen, kunnen we in dit bericht uiteraard niet precies uiteenzetten. Ons kantoor staat voor u klaar met een toelichting. De wijzigingen moeten zorgen voor meer helderheid en rechtvaardigheid in voornoemde organisaties.

Statuten
Zodra de wetswijziging van kracht is, moeten statuten van voornoemde organisaties getoetst worden op de nieuwe regelgeving. Ons kantoor doet dat graag voor u. Wijzigingen in uw statuten dienen sowieso via de notaris te lopen.

  • Na de wetswijziging moeten de statuten van stichtingen, verenigingen, coöperaties en onderlinge waarborgmaatschappijen getoetst worden.
  • Rechtsgeldige wijzigingen in uw statuten kunnen alleen door een notaris worden aangebracht.

Natuurlijk houden wij u op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen. Zeker op dit gebied is veel meer te melden. Bel of mail ons voor informatie op maat.

-->