Vangnet voor flexwerkers

Op het moment dat ons kantoor dit bericht voor u verzorgt, bekijkt het kabinet Rutte welke mogelijkheden er zijn om een vangnet te bieden voor flexwerkers. Bijvoorbeeld seizoensgebonden flexwerk, dat wordt getroffen door de coronacrisis. In dit kader wordt ook gekeken naar de situatie van studenten, artiesten en zogeheten hybride ondernemers.

Maatregelen
De regering zint op maatregelen die leiden tot behoud van werkgelegenheid, regelingen voor zelfstandigen en aangepaste toepassing van WW en bijstand. Daarnaast wordt gekeken naar een uitvoerbare, tijdelijke regeling voor flexwerkers die hun baan kwijt zijn en geen aanspraak kunnen maken op een uitkering.

Intensief overleg
Het kabinet Rutte voert hiertoe intensief overleg met de eventueel uitvoerende instanties (UWV en VNG), waarbij een solide en gemakkelijk toepasbaar systeem het streven is. Ons kantoor wijst u erop, dat dit bericht kan zijn ingehaald door de actualiteit op het moment dat u het leest.

  • Het kabinet Rutte bekijkt welke mogelijkheden er zijn voor een vangnet voor flexwerkers.
  • Hierbij gaat het ook zeker om flexwerkers die ten gevolge van de coronacrisis hun baan kwijt zijn en geen aanspraak kunnen maken op een uitkering.

Natuurlijk houden wij u op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen. Zeker op dit gebied is veel meer te melden. Bel of mail ons voor informatie op maat.

-->