Overheid komt ondernemers verder tegemoet

De overheid heeft een aantal maatregelen genomen om ondernemers tegemoet te komen in de coronacrisis. Bovendien is men bezig de regelingen fijnmaziger te maken, omdat een aantal ondernemers achter het net lijkt te vissen. Ons kantoor brengt u graag op de hoogte van de actuele stand van zaken.

Op u van toepassing?
Bovendien kunnen wij u precies vertellen welke maatregelen op uw onderneming van toepassing kunnen zijn en staan we u, indien gewenst, graag bij wanneer u een beroep wilt doen op deze voorzieningen. Omdat de ontwikkelingen elkaar snel opvolgen, is het uiteraard onmogelijk in dit bericht de actualiteit op de voet te volgen.

TOZO
Een belangrijke maatregel is de Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandig Ondernemers (TOZO), waarbij ook zzp’ers gebaat zijn. De TOZO is gebaseerd op bestaande regelingen, maar de voorwaarden zijn versoepeld en de toegankelijkheid vergroot. De TOZO kunt u aanvragen bij de gemeente waar u woont. Ons kantoor staat u graag terzijde, met raad en daad.

  • De overheid is bezig de steunmaatregelen voor ondernemers fijnmaziger te maken.
  • Een belangrijke maatregel is de Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandig Ondernemers (TOZO), waarbij ook zzp’ers gebaat zijn.

Natuurlijk houden wij u op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen. Zeker op dit gebied is veel meer te melden. Bel of mail ons voor informatie op maat.

-->