Dga’s en NOW

Op het moment dat ons kantoor dit bericht voor u verzorgt, komen de meeste dga’s niet in aanmerking voor de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW). Diverse partijen in ondernemerskringen hebben minister Koolmees van Sociale Zaken aangeschreven om dit probleem onder zijn aandacht te brengen.

Omzetverlies
Bedrijven, die omzetverlies lijden door de coronacrisis, kunnen via de NOW maximaal 90 procent van de loonkosten vergoed krijgen. Dga’s komen hiervoor alleen in aanmerking als zij verplicht verzekerd zijn voor werknemersverzekeringen. Dit is slechts het geval wanneer hij/zij niet voldoende aandelen bezit om zijn/haar ontslag tegen te houden.

Werkgelegenheid
Diverse partijen roepen minister Koolmees op om dga’s, die fors corona-gerelateerd omzetverlies lijden, in aanmerking te laten komen voor de NOW in het kader van behoud van werkgelegenheid. De op dit moment actuele situatie zou dus snel kunnen veranderen.

  • Nu is het nog zo dat dga’s alleen in aanmerking komen voor de NOW als zij verplicht verzekerd zijn voor werknemersverzekeringen.
  • Minister Koolmees is tot actie opgeroepen; de op dit moment actuele situatie zou dus snel kunnen veranderen.

Natuurlijk houden wij u op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen. Zeker op dit gebied is veel meer te melden. Bel of mail ons voor informatie op maat.

-->