Sluimerdekking iets voor u?

Voor uw inkomen als ondernemer kan de coronacisis grote gevolgen hebben. Zoveel gevolgen, dat de premiebetaling voor uw arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) in de knel komt. U kunt dan kijken of een betalingsregeling met uw verzekeraar mogelijk is (ons kantoor staat u graag terzijde), of gebruikmaken van de zogeheten sluimerdekking.

Voorwaarden en premie
De sluimerdekking heeft diverse voordelen ten opzichte van het opzeggen van de AOV. Opzeggen betekent dat uw gezondheid opnieuw moet worden beoordeeld wanneer u opnieuw een AOV aanvraagt. Sluimerdekking houdt in dat de AOV daarna wordt voortgezet op dezelfde voorwaarden, dus ook dezelfde premie.

Uw situatie
Bij een corona-gerelateerde sluimerdekking hebt u geen dekking, maar betaalt u een lagere premie of geen premie. Dit is afhankelijk van de verzekeringsmaatschappij. Niet alle maatschappijen hanteren dezelfde voorwaarden. Ons kantoor helpt u graag bij het kiezen van een AOV met voorwaarden die goed bij uw situatie passen.

  • De sluimerdekking heeft diverse voordelen ten opzichte van het opzeggen van de AOV.
  • Sluimerdekking houdt in dat de AOV na afloop wordt voortgezet op dezelfde voorwaarden, dus ook dezelfde premie.

Graag houden wij u op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen op dit gebied. Bel of mail ons voor informatie op maat.

-->