Subsidie voor bouw, onderhoud en beheer

Als amateursportorganisatie kunt u subsidie aanvragen voor bouw, onderhoud en beheer van uw accommodatie voor zover sport-gerelateerd. Dit geldt ook voor aanschaf en onderhoud van materialen. Deze aanvraag verzorgt ons kantoor graag voor u. Wanneer u dit liever zelf doet: op internet is veel te vinden en we kunnen u uitgebreid voorlichten. Hieronder stippen we alvast wat zaken aan.

Maximum
Subsidie kunt u aanvragen voor u iets onderneemt of binnen 12 maanden na afronding. Dit jaar kan dus subsidie gelden voor vorig jaar, zij het tegen de huidige voorwaarden. De steun bestaat uit 20% van de kosten, inclusief btw. U kunt meerdere aanvragen (laten) doen, met een maximum van 2,5 miljoen euro per kalenderjaar.

Aanvullend
Voor deze subsidies is dit jaar 87 miljoen euro beschikbaar. Begin maart was 8 miljoen aangevraagd. Voor energiebesparing, verbeteren van de toegankelijkheid en circulaire maatregelen kan aanvullend 10% subsidie worden verstrekt. Wanneer u zelf subsidie aanvraagt: verslik u niet in de diverse voorwaarden.

  • Subsidie kunt u (laten) aanvragen voor u iets onderneemt of binnen 12 maanden na afronding.
  • Wanneer u zelf subsidie aanvraagt: verslik u niet in de diverse voorwaarden.

Natuurlijk houden wij u op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen. Zeker op dit gebied is veel meer te melden. Bel of mail ons voor informatie op maat.

-->